Tel: 5666-7788 P-N 10-02, R-L 10-04 / E-poest tellimine 10.00-23.00

Miks tellida pizzat läbi PizzaKuller.ee ?

• Saate Pizzat tellida otse veebist kiirelt ja mugavalt.
• PizzaKuller on Tallinna soodsaim kuller.
• Oleme paindlikud ja aitame Teil pizzavalikut teha – küsi personaalset pakkumist!
• PizzaKuller-i lehel kaudu on tellimuse ajal on juriidilistel isikutel võimalik koheselt endale ka arve tellida. Arve saadetakse koos tellimuse kinnitusega.

Makseviisid:

Pangalingi kaudu

Peale tellimuse esitamist klikkige soovitud panga lingile, mis suunab Teid valitud internetipanka: Swedbank, SEB, SAMPO, NORDEA. Sisestage oma kasutajatunnus ja paroolid ning sisenege internetipanka. Internetipangas näete juba täidetud maksekorraldust, kus on kirjas summa, mis kuulub tasumisele www.pizzakuller.ee’lt ostetud toodete eest. Kinnitage või tühistage maksekorraldus.

Tasun kohapeal sularahas

Peale tellimuse esitamist klikkige „Tasun koha peal sulrahas“. Antud juhul saab peab tasuma kullerile kauba üleandmisel sularahas.

Privaatsus

Kõik Pizzakuller-i e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohale toimetamiseks Teie nime, telefoninumbrit ning kohale toimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel. Nõustudes tingimustega on inimene automaatselt Pizzakuller.ee uudiskirja saajate hulgas. Juhul kui soovite uudiskirjast loobuda, siis iga uudiskirja jaluses on viide uudiskirjast loobumise kohta.

Andmekaitse

Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, ka Pizzakuller-i e-poel puudub neile juurdepääs.

PizzaKuller e-poe üld- ja tellimistingimused
1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.pizzakuller.ee , CP Group OÜ reg. kood 11714613 , K. Türnpu tn 17-1 Tallinn Harjumaa 10121 vahel Pizzakulleri e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Pizzakulleri e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3. CP Group OÜ on õigustatud Pizzakulleri e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.pizzakuller.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.pizzakuller.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja CP Group OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.4 PizzaKuller e-pood on avatud igapäev 10:00 – 22:00. Väljaspool eelpool nimetatud aega võtame tellimusi vastu telefoni teel. PizzaKuller Telefoni number on +372 56 66 77 88

2. Hinnad
2.1. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

3. Tellimuse vormistamine
3.1. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klikkige nupule „Uuenda ostukorvi“. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „vormista tellimus”. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele.
3.2. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja probleemideta kohaletoimetamine.
3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest CP Group OÜ arvelduskontole.

4. Toodete eest tasumine
4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.
4.2. Toodete eest on võimalik tasuda:
1) internetipanga kaudu. (Swedbank, SEB, Nordea Pank ja Danske Bank pangalinkide kaudu).
2) kohapeal sularahas – Klikkides tellimuse kinnituse leheküljel „tasu sularahas“ – mille järel teile saadetakse e-mailile tellimuse kinnitus. Arve saadetakse Teile e-mailiga koos tellimuse kinnitusega.
4) krediitkaardiga
4.3. Tellimus tühistatakse juhul, kui ostusumma ei ole 2hr jooksul laekunud.
4.4. Tellimuse tühistamise või ostetud toote tagastamise korral tagastatakse ostusumma vastavalt tellimuse vormistamisel valitud makseviisile:
1) Pangalingi või ülekandega tasutud summa kantakse tagasi kontole, millelt tasutud summa laekus.
2) Krediitkaardiga tehtud makse puhul esitatakse tehingu tühistamise avaldus kaardimakse keskusele.
3) Sularahas tehtud tehinguid arveldatakse kohapeal.

5. Toodete kohale toimetamine ja üleandmine
5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel orienteeruvalt kahe tunni jooksul.
5.1 Juhul kui tellimuse toimetamiseks läheb tavapäraselt rohkem aega, teatab dispetšer sellest kliendile. Tavapäraselt rohkem aega võib minna tipptunni ajal, mil auto ummikute tõttu ei ole kuller võimalik tellimust õigel ajal toimetada. Lisaks ummikutele võib tellimus hilineda seoses
6. Tellimuse tühistamine
6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada. NB! Kuni pizzasid tellitakse üldjuhul koheselt peale tellimuse kättesaamist siis tühistuse korral võetakse ainult need tühistused vastu, mis ei ole jõutud vastava pizza restoranile edastada.
6.2. Tühistamiseks tuleks järgida kaks sammu 1) Helistada Pizzakuller telefoni numbrile +372 56 66 777 88 2) Saatae-mail aadressile info@pizzakuller.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbri ning oma panga arvelduskonto numbriga.
6.3.

7. Nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
7.1. CP Group OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 20minuti jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.
7.2. CP Group OÜ ei vastuta:
1) teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode CP Group OÜ kulul.
7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
8. Vastutus ja vääramatu jõud
8.1. CP Group OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate CP Group OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. CP Group OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida CP Group OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist CP Group OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused
9.1. Kõiki PizzaKuller e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka CP Group OÜ-l puudub neile juurdepääs.
9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
9.3. Teie ja CP Group OÜ vahel seoses PizzaKuller e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjoni või Tallinna Linnakohtusse. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10. Diskleimer
10.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
10.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.
10.3. PizzaKuller jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 15 EUR’i maksev pizza on järsku müügis 1,5 EUR’iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).
10.4. Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib PizzaKuller e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhtul PizzaKuller e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil +372 56 66 77 88.